امام خویش را بشناس

امام خویش رابشناس

 

در عقايد اسلامي؛بحث امام شناسي از جايگاهي بس رفيع و ارزشمند برخوردار است.امامت از يک سو تداوم نبوت به شمارمي آيد و از سوي ديگر،با اصل مهم توحيد پيوند دارد.امام معصوم،جانشين پيامبر و آينه شفاف حقيقت توحيد است و ازاين رو،بدون توجه به اين موضوع مهم اعتقادي؛ديگر مباحث اعتقادي نيز به سرانجام نخواهد رسيد.

کتاب مورد نظرفيک دوره امام شناسي است که براي عموم مردم به خصوص جوانان مسلمان قابل استفاده است.


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.